Tuy tôi không trực tiếp nghe cháu nói, chỉ nghe chị kê lại cũng ihấy khoé mắt mình rưng rưng và nhìn chị tôi cũng thấy mắt chị đỏ hoe khi kể cho tôi nghe câu chuyện cám động đó.

Khổng chí nhận người khuyết tật vào làm việc Chụp ảnh kỷ yếu  , Công ty Việt – Hàn còn làm tốt công tác từ thiện xã hội xây dựng nhà tình nghĩa như xây nhà tình nghĩa cho anh Trần Văn Thanh ở phường Thanh Bình – Hải Dương. Anh Thanh là thương binh nặng loại 1/4. Công ty còn tham gia các quỹ như quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ hỗ trợ người bị chất độc màu da cam và ủng hộ đồng bào bị thiênThời gian tới Công ty Việt Hàn sẽ mơ rộng quy mô sản xuất, mở thêm cơ sớ ớ khu cổng nghiệp và nâng cấp dây chuyên sán xuấi đế tạo việc làm ổn định cho người lao động. Hiện nay Côns ty đang triển khai dự án với đối tác bénc.

Trung Quốc sản xuất quần áo xuất kháu sang Nhật và dự án sản xuất hạt nhựa xuất khẩu.

Tôi xin lấy lời tâm sự của nữ tổng giám đốc trẻ và xinh đẹp Vũ Thị Hạnh Hoa làm lời kết cho bài viết của mình: “Công ty cổ phần Việt – Hàn chúng em Chụp ảnh kỷ yếu Sài Gòn  hiện đang nỗ lực để sản phẩm của Công ty bán được nhiều, nhiều hơn nữa. Từ đó sẽ thu hút được hàng trăm, hàng nghìn các cháu khuyết tật vào làm việc. Đó là nguyện ước của em và của hội đồng quản trị Công ty”.

Hải Dương, đầu đỏng 2007 CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNHỊPỡm ìckẳMỹ định cUòơc nùnểị tiền đường ỷikát Aiẩế – &6ôi nhậfiChiếc xe chuyển bánh tìr Hà Nội rất sớm để tôi kịp tới công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành ớ phường Tân Quang thị xã Tuyên Quang theo giờ hẹn Chụp Ảnh Kỷ yếu cấp 3  với giám đốc công ty Hoàng Quang Trung. Sau hơn ba giờ xe chạy, tôi đã có mặt ớ đường Chiên Thắng sông Lô nơi trụ sở của công tytoạ lạc ớ đó. Mớ cánh cứa kính cỡ lớn, giám đốc trẻ Hoàng Quang Trung vui vé nói với tôi: Đường xa mà nhà văn đúng hẹn quá. Nếu không nghĩ anh đi từ Hà Nội lên đây thì em đã điện xin lỗi anh đế vào dịp khác rồi. Vì hôm nay em lại có việc bận. Em phái lỏn đó đế trực tiếp chí đạo và gíáiquyết công việc.

Post Comment