Copper đường APP như các sàn giao dịch tài chính điện thoại di động mặt đầu tiên, được đặt tên là “2015 năm của APP tài chính Internet phổ biến nhất” có thể được mô tả như là xứng đáng. Kể từ tháng 6 năm 2013 chính thức ra mắt, đường phố đồng trong các mô hình, sản phẩm, công nghệ liên tục đổi mới, tiếp cận với sự phát triển nhanh chóng, tính đến cuối tháng 12 năm 2015, đồng Phố đăng ký hơn nokia 8800  700 triệu người dùng, doanh thu tích lũy có hơn 68 tỷ nhân dân tệ , đã trở thành nền tảng tích hợp giao dịch tài chính hà

nokia 8800

ng đầu của đất nước.Tháng 9 năm 2015, công ty cũng đã thành lập vàng đồng đồng đường phố, nhằm mục đích tạo ra một giao dịch tài sản tài chính Internet nền tảng dịch vụ thông tin mới. http://www.cuong.com.vn/dien-thoai-nokia-8800-cacbon-sapphire-arte-sirocoo-gold.html

nhờ vào các tài sản bằng đồng sáng đường phố được lựa chọn mô hình tài chính Internet. Ngài trong “đa dạng hóa tài chính Internet” diễn đàn bàn tròn được tổ chức vào buổi chiều cho rằng đường đồng làm tài sản bất cứ điều gì, nhưng với “Internet +” các doanh nghiệp tìm kiếm tài sản chất lượng. Lựa chọn đồng Street của tài sản, hoặc là giúp đỡ để cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, hoặc giúp đỡ để cải thiện việc phân bổ các nguồn lực xã hội, không có vấn đề gì loại tài sản có thể nhận ra phía bên tài sản thông tin cởi mở và minh bạch thông qua công nghệ Internet, để trấn an các nhà đầu tư lựa chọn .

Post Comment