Những loại thịt không nên ăn

Có thể tố cáo nhóm 4 loại thịt mà để đảm bảo sức khỏe thì không nên ăn là: Thịt gà công nghiệp nhập khẩu, Thịt lợn gạo, Thịt bò khô công nghiệp và thịt nướng. Nguyên nhân: Lượng thịt gà công nghiệp, loại thịt rẻ tiền, nhập lậu, không rõ nguồn gốc nhập khẩu ở nước ta khá…