Người giàu trên thế giới đang tập trung vốn vào chứng khoán

Hơn một nửa số lượng người giàu trên thế giới tập trung ở Trung Quốc, Mỹ, Đức  và Nhật. Đa số họ đều đang tập trung vốn vào chứng khoán hơn là tiền mặt. Lượng vốn mà giới giàu trên Thế Giới đang đổ vào chứng khoán hiện lớn hơn bất cứ dạng tài sản nào khác là báo cáo…