Cuộc đấu tranh của Phật giáo 3 lần nầy có quy mô to lớn và mang tính cách quyết liệt hơn, không còn sự xuất hiện của game bài cào đã nổ ra suốt mùa hè năm 1963 để kết thúc là sự sụp đổ của chế độ Diệm. Khởi điểm là việc chính quyền…