Dự đoán tương lai mạng cáp quang

Cáp quang sắp chạm ngưỡng giới hạn nên dẫn đến tình trạng đường truyền internet gặp khủng hoảng. Tuy nhiên, Công nghệ hiện đại đã tìm ra giải pháp phá vỡ giới hạn này và mở ra một cánh cửa mới cho kết nối mạng trong tương lai, từ đó có thể tin rằng mạng cáp quang…