Các công ung dung wechat đoàn Basin kích thích trên Élorn, Wechat Mignonne và Camfrout, một hoạt động kiểm soát động vật.

“Các con hải ly là một loài xâm lấn, nói Annaïg Postec, nhiệm vụ Natura 2000. Nó đến từ Nam Mỹ và không có động vật ăn thịt ở các vùng của chúng tôi. Nó sẽ phá vỡ hệ sinh thái, suy thoái các ngân hàng nổi bật xói mòn và việc phát hành các trầm tích xuống sông, gây tắc căn cứ cá hồi đẻ trứng, gây thiệt hại cho một loạt các nền văn hóa … “ Một hoạt động phối hợp ồ ạt có thể làm giảm tác động do này loài.Wechat

Để nắm bắt các loài gây hại, người quản lý lưu vực sông của Élorn nhu cầu ăn Wechat xác thối tự nguyện tối đa cho đặt lồng. L thông tin được chuyển tiếp đến các đô thị của lãnh thổ, cũng như xã hội săn bắn địa phương.

€ 3 cho mỗi con hải lyChơi wechat trên điện thoại nokia

Một cao cấp của 3 € sẽ được trả vào cuối mùa giải cho mỗi con hải ly bị mắc kẹt. Một cuộc họp được dự kiến Thứ Năm 24 tháng ba, từ 18 h 30-20 h, trong Sizun, trong phòng St. Idult. Đó là địa chỉ tất cả các bẫy quan tâm quy hoạch (Commana lên trong Loperhet và La Forest-Landerneau, thông qua Landivisiau Hanvec phía bắc và phía nam).

Đây sẽ là cơ hội để FDGDON (phòng ban liên đoàn của các nhóm bảo vệ chống lại sâu bệnh) để lộ chi tiết về hoạt động.Wechat

“Mỗi người có thể tự nguyện” xác thối “giấy phép săn bắn là không Wechat cần thiết” , nói Annaïg Postec. Việc tuyển chọn tình nguyện viên bẫy và phân phối các lồng sẽ được ở cuối của cuộc họp. ” Sự thành công của các hoạt động phụ thuộc vào số lượng tình nguyện bẫy. “Cài đặt wechat miễn phí

Thứ Năm 24 tháng Ba cuộc họp, 18 h 30-20 giờ chiều, St. Ildut ăn Sizun. Liên hệ : Annaïg Postec, tel. 02 98 25 93 51 hoặc syndicatelorn@wanadoo.fr

Post Comment