Ông chú nhất thiết cho rằng trong trường hợp ly hôn, cô ta không thể bảo đảm một cuộc sống bình thường. Và một người đã không vertu bảo đảm nổi một cuộc sống bình thường thì làm sao sỏ hữu được Công ty? Trường hợp vertu .

Ông chú biết là chúng tôi sắp đi Châu Phi. Phải làm sao ông yẫn đinh ninh rằng chúng tôi đã hoàn toàn làm lành vối nhau trong chuyến đi này. – Tôi biết cái điều anh đang âm mưu. Nhưng khi trở về? Anh sẽ tiếp tục diễn vỏ hài kịch này sao?
Tôi lấy giọng tâm sự:
– Ồng chú đang ốm nặng. Ông ta biết vậy, nhưng vẫn còn leo lắt hy vọng. Tất cả những ai muốn thoát cơn nguy cấp điểu tin I phép lạ. Ông ta may laxa thì còn sông được một năm nữa, không hơn. Nếu chúng tôi cố giữ được một bề ngoài hòa thuận cho đến lúc ông chết, thì chúng tôi vĩnh viễn sẽ là Giám đốc.

Thoát bàn tay ông chú, chúng tôi sẽ ly dị nhau. Phần Nokia 8800 cô ta, muốn làm Nokia 8800 gì tùy ý, nhưng tôi, tôi vẫn ỏ lại trong Công ty. Còn Angie đã bí mật đi Hawai tới nhà những người bạn mà 5ng chứ không hề biêt. Chúng tôi hẹn sẽ gặp lại nhau sau khi tôi ở châu Phi về, tại Beverly Hills. I Và anh tin rằng tôi có thể thay thế cô ấy, phải không? – Annie nói. Cô ta mỏ con đưòng sống cho tôi.

– Tất nhiên. – Vì sao anh lại chọn một người xa lạ?
– Biến một người bạn gái quen biết thành kẻ đồng lõa của mình thì nguy. Nếu Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu tím cũ nhờ một cô bạn đóng giả vai vợ tôi, một ngày nào Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu tím cũ đó cô bạn ây sẽ vì.

vụng về dại dột, hoặc có thể vì ác ý mà phản bội chúng tôi. Còn cô, cô vừa giống vợ tôi, vừa trung thực, tin cậy được.

Post Comment