Ít hơn nhiều trí tuệ âm thanh là những lập luận của những người đại diện my talking tom màu đen của bà Clinton. Khi cô ấy đã được xác nhận bởi các công ty tài trợ Super Pac của Black Caucus Quốc hội (không phải do CBC bản thân hoặc my talking tom do các thành viên của nó), lý do dường như chỉ là thủ đoạn chính trị. Các thành viên của Đại hội đen dường như có ý định duy trì mối quan hệ của họ trong cơ cấu quyền lực Clinton, không có vấn đề như thế nào sâu đầu tư có thể là trong uy quyền trắng. Giống như Clinton , nhiều của CBC đang chịu ơn Wall Street . Vì vậy, Sanders – không có kết nối đến phố Wall hay một nền tảng toàn cầu chín muồi cho thu hoạch CHITS chính trị – cung cấp các thành viên CBC ít khả năng quyền lực trừ bằng cách canh bạc của mình cho Nhà Trắng.

my talking tom

Với tôi, Sanders không chỉ hấp dẫn bởi vì ông hành quân với Tải game My Talking Tom cho điện thoại oppo Martin Luther King Jr hoặc bị bắt giữ chống phân biệt chủng tộc (mặc dù tôi thích ý tưởng của một vị tổng thống đã bị bắt vì công bằng xã hội). Sanders là thú vị nhất bởi vì ông cung cấp người Mỹ da đen một khả năng thực sự cho sự thay đổi, nhờ ông sẵn sàng tư bản thực phê phán . Bạn không nhận được để có hàng triệu lệ phí nói trong những năm qua như Hillary Clinton đã thực hiện – phần lớn là từ các ngân hàng – và nhận được để phê phán chủ nghĩa tư bản.

my talking tom

Phê phán này là không phải không có những tác động cụ thể Hướng dẫn cách mua đồ ăn cho mèo Tom trong My Talking Tomđối với người Mỹ da đen. Malcolm X ổi nói : “Bạn không thể có chủ nghĩa tư bản mà không phân biệt chủng tộc.” Các máy Clinton là người bạn của chủ nghĩa tư bản không bị trói buộc, khiến họ trở thành người bạn của chủ nghĩa tư bản chủng tộc , quá. Sanders và ước mơ của mình chủ nghĩa xã hội dân chủ là kẻ thù của chủ nghĩa tư bản cao bồi – và hệ thống phân biệt chủng tộc tại cho phép.

Đây chỉ là một trong nhiều lý luận trí tuệ phải được thực hiện trong lợi của mình.Như nhiều thiên tài đen cảm thấy Bern, kho vũ khí của chúng ta về lập luận ủng hộ cuộc cách mạng sẽ chỉ tăng trưởng. Đối với những người chúng ta khao khát thay đổi, họ đã không thể nói ra tại một thời điểm tốt hơn.

Post Comment