Lưu ý: nếu bạn định dạng bất kỳ ổ đĩa lưu động, nội dung không thể lấy lại. Mạng lưu trữ Review – làm thế nào để điều hướng lừa gạt NAS đánh giá
Nếu bạn đang ở trong thị trường cho một. Thật không may, rất nhiều bộ lưu điện người trong số bộ lưu điện các trang web xem xét NAS đơn giản sẽ nôn các thông tin mà nhà sản xuất in. Thậm chí là một chuyên gia CNTT là lòng thương xót của người khác để nói cho anh ta hoặc cô ấy những gì một thiết. Nhưng nếu bạn không hiểu thuật ngữ hoặc ~~biệt ngữ~~ sau đó đánh giá sản phẩm có thể là hữu ích như là một. Ví dụ, ngay cả khi bạn biết rằng JBOD đứng cho ~~Chỉ cần một bó của đĩa~~ không thực sự giúp bạn trong việc đánh. Việc tìm kiếm các loại quyền của mạng lưu trữ review
Có lẽ là yếu tố quyết định quan trọng nhất trong việc tìm. Thông thường, mạng đính kèm lưu trữ được phân loại theo một trong ba cách:
1. ) nhà mạng lưu bộ lưu điện máy tính trữ, mà sẽ bao gồm nhu cầu bộ lưu điện máy tính văn phòng nhà. 2.

) SMB mạng lưu trữ, có nghĩa là giải pháp doanh nghiệp vừa và nhỏ. 3. ) doanh nghiệp mạng lưu trữ, các công ty thường rất lớn với bộ phận CNTT và Trung tâm dữ liệu. Đương nhiên, đó là chồng chéo lên nhau.

Với nhiều nhà cung cấp nhất, phần mềm cho các thiết bị NAS là như nhau trên tất cả các dòng sản phẩm của họ.

Điều này là rất bình lưu điện cửa cuốn tốt đẹp cho một số lý do, chỉ cần miễn là cơ bản người bình lưu điện cửa cuốn dùng có thể tránh đi vào màn hình cấu. Nếu bạn kết thúc mua thiết bị lưu trữ gắn liền sai mạng cho nhu cầu của bạn, nó có thể có nghĩa là bất cứ. Và đó có thể có nghĩa là bạn đã kết thúc mất dữ liệu quý giá mà bạn nghĩ rằng bạn đã bảo vệ. Loại thiết bị lưu trữ mạng và sử dụng
Với việc sử dụng các phương tiện truyền thông kỹ thuật số như máy. Ít nhất là một vài năm trước đây, lưu trữ một lượng lớn dữ liệu đã một cái gì đó được thực hiện bởi các. Bây giờ, thậm chí cả máy tính có thể sử dụng một thiết bị lưu trữ mạng để giữ dữ liệu của họ.

Post Comment