Tổ trưởng và nhóm trưởng chuyên môn dự giờ đánh giá năng lực của giáo viên trong hồ sơ thanh tra giáo viên và phiếu đánh giá công chức.

Tôi thật vui trước sự nhịp nhàng trong chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường. Qua trao đổi với thầy tôi còn biết ban giám hiệu đã cải tiến sinh hoạt nhóm chuyên môn theo hình thức chuyên đề, có hiệu quả và thiết thực, qua đó tránh được việc hình thức qua loa. Nhà trường đã tiến Chụp ảnh sản phẩm  hành kiểm tra 1 tiết tập trung đối với 5 môn Toán I Văn I Ngoại ngữ 1 Lỷ và Hoá của khối lớp 12 ngay từ học kỳ 1 Việc làm đó nhằm đánhgiá đúng chất lượng chuẩn kiến thức của từng lớp. Trong đó có 3 môn Ngoại ngữ i Lý và Hoá tiến hành hình thức kiểm tra trắc nghiêm. Nhà trường cũng đã khuyến khích giáo viên trong trường kết hợp kiểm tra trắc nghiệm và kiểm ưa tự luận ở các môn khác cho cả 3 khối lớp. Thông qua các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, nhà trường yêu cầu giáo viên đổi mới cách ra đề kiểm tra theo hướng đòi hỏi học sinh phải hiểu, vận dụng kiến thức qua đó hạn chế được việc chỉ đánh giá mức độ ghi nhớ.

Trong chỉ đạo chuyên môn, ban giám hiệu đã đảm bảo chụp ảnh món ăn  cho giáo viên dạy lớp 10, lớp 11 nắm vững chương trình đổi mới sách giáo khoa, có kỹ năng đổi mới phương pháp dạy học. Ban giám hiệu thông qua tổ trưởng chuyên môn kiểm tra và đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy học, thực hiện phân phối chương trình môn học và nắm vững hệ thống chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học. Nhà trường cũng đã yêu cầu giáo viên thực hiện quy định việc áp đụng phương pháp dạy và tích cực gắn với sử dụng thiết bị bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng.

Bên cạnh việc chỉ đạo vổ nâng cao chất tượngchuyên môn qua viộc nâng cao hiệu suất giờ lên lớp, ban lãnh đạo nhà trường còn chỉ đạo tốt các biện pháp thực hiện chụp ảnh gia đình  chỉ thị về “chống tiôu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”. Ban giám hiệu đã tổ chức giáo viên của trường tham gia hội thảo chuyên để “Dạy thực chất, học thực chất, thi thực chất”. Từ đó có cơ sở để ban lãnh đạo đánh giá đúng năng lực của giáo viên trong giảng dạy và đúng năng lực của học sinh trong học tập. Nhà trường cũng đã phát động phong trào nói

Post Comment